Connect with us

Hi, what are you looking for?

افغانستان

پدرام: تصمیم اخیر ادارۀ احصاییه مرکزی یک عمل نفاق‌افگنانه است

اعتراض‌ها د برابر تصمیم ادارۀ ملی احصاییه و معلومات از بهر درج نام پنجاو چهار قوم دیگر در شناسنامه‌های برقی پابرجا استند.

عبدالطیف پدرام،  رییس «حزب کنگره ملی» این اقدام ادارۀ ملی احصاییه را کوچک سازی اقوام دیگر و دامن زن به جنگ‌های قومی در کشور می‌داند و می‌گوید باید جلو این کار ادارۀ ملی احصاییه گرفته شود.

او می افزاید که در تصمیم تازه اداره ملی احصاییه، بیشتر زیر مجموعه‌های قومی قوم نام گذاری شده و نام منطقه‌ها را قوم گذاشته‌اند.

اما ادارۀ ملی احصاییه می‌گوید که این تصمیم ادارۀ ملی احصاییه  تاکنون تغییر نکرده‌است.

آقای پدرام گفت:«در این تقسیمات حتی جغرافیا را بنام قوم گرفته اند مثل این است که بگویید قلعه موسی یک قوم است قلعه فتح الله یک قوم است ده کپک یک قوم است.»

در همین حال شماری از باشنده‌گان ولایت پروان و باشنده‌گان بلخ نیز  در نشست‌های جداگانه  این کار اداره ملی احصاییه را نفاق افگنی میان اقوام افغانستان میدانند و می‌گویند که این نهاد باید این تصمیم اش را تغییر دهد.

امین الله شکوری رییس شورای ولایتی پروان گفت:«مردم ما را پارچه  می سازند مردم ما را جدا می سازند که این قابل قبول برای ما نیست.»

روح الله سنگر فعال جامعه مدنی پروان گفت:«این اقدام حکومت در آینده نه چندان دور با برخورد های فزیکی مردم نیز رو به رور خواهد شد و مردم دست به اعتراض میزنند.»

اسدالله عظیمی معاون سیاسی حزب وحدت اسلامی نوین گفت:«دشمنان ملت ما دسیسه کردند که ما را به پارچه های کوچگ تقسیم کنند.»

اما اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که این تصمیم به خواست نماینده‌گان این قوم‌ها صورت گرفته و تغییری در آن به میان نخواهد آمد.

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفت:«ما یک اداره سیاسی به هیچ عنوان نیستیم و این تصمیم بر بنیاد مطالبه اقوام و بر مبنای احکام و قوانین اتخاذ شده است.»

پیش از این شورای عالی مصالحه، و شماری از چهره های دیگر سیاسی نیز این تصمیم اداره ملی احصاییه نادرست خوانده و بر اصلاح آن تاکید کرده اند.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...