Connect with us

Hi, what are you looking for?

بازرگانی

صرافان کندهار: قاچاق دالر از افغانستان به بیرون افزایش یافته‌ است

شماری از صرافان در ولایت کندهار از افزایش قاچاق دالر ازبازارهای این ولایت به کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان، نگران اند.

آنان می‌گویند که روزانه میلیون‌ها کلدار از آنسوی مرز به کندهار انتقال میابند ودر بدل آن دالر به پاکستان قاچاق می‌شود.

این در حالیست که شماری از آگاهان اقتصاد افزای قاچاق دالر را به کندهار یگانه علت کاهش ارزش افغانی در بازارهای ارز می‌دانند.

حاجی بابی، یک تن از صرافان کندهار، گفت: «بسیاری از بازرگانان پاکستانی هم ازراه‌های گونه‌گون از بازارهای کندهار دالر می‌خرند و در برابر آن کلدار پاکستانی به این بازارها وارد می‌سازند.

حاجی قندی آغا، یکی دیگر از صرافان کندهار، گفت: «چالش‌ها زیاد هستند. شما می‌دانید که در حال حاضر دالر در بازارهای ارز بسیار کم‌یاب استند.»

این در حالیست که به علت کمبود روز افزون دالر در بازارهای ارز و بانک‌های کشور، ارزش افغانی به گونهء روزافزون کاهش میابد.

شماری از آگاهان اقتصاد قاچاق دالر به پاکستان را زمینه ساز برای انتقال تورم دورقمی پاکستان به بازارهای کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که با اینکار ارزش افغانی بیشتر از پیش سقوط خواهند کرد.

رحمت الله پشتون، استاد دانشگاه، گفت: «این مشکل می‌تواند در درازمدت سبب تورم بزرگ در کشور شود. باید جلو قاچاق دالرگرفته شود، در غیر آن، بسیار زیانبار خواهد بود.»

سردار محمد، باشنده کندهار، گفت: «در حال حاضر شما در بازارها بروید کالاها بسیار بلند است، زمانی که بپرسیم چرا قیمت‌ها بلند است، می‌گویند که بهای دالر بلند رفته است.»

پیش از سقوط حکومت پیشین، روند عرضه دالر در بازارها از سوی بانک مرکزی به علت ثبات ارزش افغانی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به علت قطع شدن کمک‌های جهانی و توقف انتقال دالر از بیرون به کشور، این روند متوقف است.

به همین علت نگرانی‌های وجود دارند که با درنظرداشت خرید کالاها با دالر ازخارج، احتمال دارد که بازارهای داخلی با کمبود جدی دالر روبرو شوند.

در این باره نتوانستیم نظر مسوولان بانک مرکزی را داشته باشیم.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...