Connect with us

Hi, what are you looking for?

سیاسی

شورای عالی مصالحه پیش‌نویس طرح صلح امریکا را زیر بررسی دارد

عطالرحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که یک گروه پیش‌نویس طرح پیشنهادی صلح امریکا را بررسی می‌کند.

به‌گفتۀ آقای سلیم به‌زودی کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی موقف «واحدش» را دربارۀ این طرح اعلام خواهد کرد.

او می‌گوید که ممکن است تعدیلاتی در این طرح پیشنهاد شود، اما فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست برود: «قرار است که همان کمیتۀ کاری، امروز نظریات کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی را جمع‌بندی بکند، توحید بکند و در مستقبل نه‌چندان دور، نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه دایر شود و همه از یک موقف در برابر این طرح ارایه شده حرف بزنیم.»

این طرح پیشنهادی هفتۀ پیش به رسانه‌ها درز کرد؛ اما شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون در این باره موقف رسمی‌اش را اعلان نکرده‌است.

از سویی دیگر، شماری از عالمان دین و زنان امروز در نشستی در کابل، ادامۀ جنگ را در کشور مخالف ارزش‌های اسلامی خواندند و ابراز امیدواری کردند که بهار نو نوید بخش صلح و امنیت در کشور باشد.

محمد انور واقف، رییس نهضت علمای کشور گفت: «اگر علمای افغانستان در پروسۀ صلح فراموش شوند، قطعاً صلحی در کشور ما آمدنی نیست.»

تورپیکی مومند، فعال عرصۀ حقوق زنان نیز افزود: «امروز افغانستان در یک مرحلۀ اساس تاریخی در وضعیت بی‌اعتمادی و ناامیدی و هم هراس و خوف قرار دارد.»

همزمان با این، لندیمن اولی اندرس، سفیر ناروی در کابل و همین‌طور عارف رحمان، سفیر اندونزیا در کابل می‌گویند که نقش عالمان دین و زنان در روند صلح بسیار مهم است.

لندیمن اولی اندرس بیان داشت: «طالبان استدلال کرده‌اند که زنان بخشی از منازعه نیستند و بنابر این نباید بخشی از حل آن نیز باشند. درک طالبان از حقوق زنان و گفته‌های شان در این باره هنوز هم مبهم استند. اسلام برای تمام بازیگران افغان مهم است؛ نه تنها طالبان.»

عارف رحمان نیز افزود: «جان انسان‌ها بالاتر از همه‌چیز است. این چیزی است که پیامبر و اصحابش همین پیام را به جهانیان رسانیده‌اند.»

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح ایجاد حکومت انتقالی را برای توافق با طالبان به مسؤولان حکومت افغانستان، سیاست‌گران افغان و پس از آن در دوحه با طالبان شریک ساخت.

عطالرحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که یک گروه پیش‌نویس طرح پیشنهادی صلح امریکا را بررسی می‌کند.

به‌گفتۀ آقای سلیم به‌زودی کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی موقف «واحدش» را دربارۀ این طرح اعلام خواهد کرد.

او می‌گوید که ممکن است تعدیلاتی در این طرح پیشنهاد شود، اما فرصت پیش آمده برای صلح نباید از دست برود: «قرار است که همان کمیتۀ کاری، امروز نظریات کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی را جمع‌بندی بکند، توحید بکند و در مستقبل نه‌چندان دور، نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه دایر شود و همه از یک موقف در برابر این طرح ارایه شده حرف بزنیم.»

این طرح پیشنهادی هفتۀ پیش به رسانه‌ها درز کرد؛ اما شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون در این باره موقف رسمی‌اش را اعلان نکرده‌است.

از سویی دیگر، شماری از عالمان دین و زنان امروز در نشستی در کابل، ادامۀ جنگ را در کشور مخالف ارزش‌های اسلامی خواندند و ابراز امیدواری کردند که بهار نو نوید بخش صلح و امنیت در کشور باشد.

محمد انور واقف، رییس نهضت علمای کشور گفت: «اگر علمای افغانستان در پروسۀ صلح فراموش شوند، قطعاً صلحی در کشور ما آمدنی نیست.»

تورپیکی مومند، فعال عرصۀ حقوق زنان نیز افزود: «امروز افغانستان در یک مرحلۀ اساس تاریخی در وضعیت بی‌اعتمادی و ناامیدی و هم هراس و خوف قرار دارد.»

همزمان با این، لندیمن اولی اندرس، سفیر ناروی در کابل و همین‌طور عارف رحمان، سفیر اندونزیا در کابل می‌گویند که نقش عالمان دین و زنان در روند صلح بسیار مهم است.

لندیمن اولی اندرس بیان داشت: «طالبان استدلال کرده‌اند که زنان بخشی از منازعه نیستند و بنابر این نباید بخشی از حل آن نیز باشند. درک طالبان از حقوق زنان و گفته‌های شان در این باره هنوز هم مبهم استند. اسلام برای تمام بازیگران افغان مهم است؛ نه تنها طالبان.»

عارف رحمان نیز افزود: «جان انسان‌ها بالاتر از همه‌چیز است. این چیزی است که پیامبر و اصحابش همین پیام را به جهانیان رسانیده‌اند.»

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح ایجاد حکومت انتقالی را برای توافق با طالبان به مسؤولان حکومت افغانستان، سیاست‌گران افغان و پس از آن در دوحه با طالبان شریک ساخت.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...