Connect with us

Hi, what are you looking for?

بازرگانی

رونمایی اولین وبسایت ارتباطی میان کارمند و کارفرما در افغانستان تحت نام TalashPro که این وبسایت نخبگان افغانستان را با جهان وصل میسازد.

این وبسایت توسط افغانان در خارج از کشور ایجاد گردیده است.در شرایط فعلی کشورکه فقر و بیکاری به اوج اش رسیده ، تآسیس چنین یک وبسایت یک اقدام نیک و بشر دوستانه محسوب میشود،چون فراهم کننده کار به هزاران جوانی فرهیخته و تحصیل کرده کشور است.

این وبسایت طور طراحی شده است که کارمند میتواند یک شغل را که در هر نقطه جهان که باشد ،انتخاب کند و همچنان کارفرمایان نیز میتوانند از هر نقطه جهان کارمند انتخاب کنند.

چون این وبسایت هدف اصلی فراهم کردن زمینه کاری برای جوانان افغانستان دارد  پس مردم افغانستان  بدون پرداخت هیچ هزینه ای در این وبسایت برای خود کار پیدا کرده میتواند.  اگر خارج از افغانستان برای افغان ها شغل ایجاد شود ،از آن شرکت نیزهزینه گرفته نمیشود.

چون هدف این سایت فراهم سازی شغل برای افغان ها میباشد.اما خارج از افغانستان باید کاربران برای خود حساب کاربری ایجاد کنند، وهزینه پرداخت کنند ،و کارفرما هم برای جذب کارمند باید برای خود حساب کاربری ایجاد کنند.

تا از طریق حساب کاربری خود کارمند انتخاب کند، شرکت های که خارج از افغانستان فعالیت دارند اگر کارمندان افغانی  جذب نماید هزینه پرداخت نمیکنند اما اگر غیر افغان ها جذب کنند هزینه باید پرداخت نماید.

با ایجاد حساب کاربری وثبت مهارت های کاری خود میتوانند به سراسر دنیا خود را معرفی می کنید.

به عنوان مثال: شما اگر در بخش گرافیک دیزاین ، انجنیری ساختمانی، برنامه های دیزاین کمپیوتر ساختن لوگو و هر آن مهارت که دارید میتوانید ثبت نام نماید.این وبسایت بهترین مکان برای رشد استعداد های است که برایشان فرصت کاری مهیا نگردیده است.

آنها میتوانند  به سطح جهانی استعداد های  کاری خود را به نمایش بگذارند.شاید خیلی ها در افغانستان توانایی های فوق العاده کاری ، سطح تحصیل بالا داشته باشند .

اما زمینه کاری برایشان فراهم نیست این وبسایت می تواند کارمند را با تمام نقاط دنیا وصل بسازد و زمینه کار را برای افغان ها فراهم کند فرصت خوب برای جوانان افغانستان است که بتوانند از مهارت های کاری خود به وجه احسن استفاده کنند و کسب درامد کنند تا حامی خود و فامیل خود شوند.

 خوبی این وبسایت این است که تمام کار از خانه به پیش برده میشود،و از افغان ها هیچ نوع هزینه گرفته نمیشود نه از کارمند نه هم از کارفرما زمانیکه کارمند کار خود را به وجه حسن انجام داد پول که در تلاش پرو ضبط شده  است،به شکل انلاین پرداخت میشود.اگر حساب بانکی  نداشته باشد ، وبسایت تلاش پرو نظر به شرایط فعلی افغانستان پول و یا دستمزد کارمند را هر سه هفته بعد یکبار در صرافی های داخل شهر حواله می کند و کارمند میتواند از آن مستفید شود.

مخصوصا برای بانوان عزیز که در شرایط کنونی زمینه کار و فعالیت شان محدود گردیده است این وبسایت زمینه کار را در خانه های شان برایشان فراهم ساخته است.

تلاش پرو در این سایت قابل دسترس میباشد.

www.TalashPro.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...