Connect with us

Hi, what are you looking for?

سیاسی

در پیش‌نویس سوم بودجه تغییری در معاشات کارمندان دولت بوجود نیامده

با آن‌که حکومت در سال جاری مالی بیش از هفده هزار بست دولتی را تنقیص می‌کند، اما بربنیاد پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، کاهش تشکیل حکومت برهزینه‌‎های کُد مصارف و مزد در بودجه ملی هیچ تاثیری نداشته‌‎است.

عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بربنیاد یافته‌های وی در سال روان مالی ۲۱هزار بست در نهادهای دولتی تنقیص خواهند شد؛ اما برخلاف آن، مصارف کُد مزد در بودجه افزایش یافته است.

کبرزانی افزود: «در سقف بودجه وقتی که شما تنقیص می‌کنید باید تغییر بوجود بیاید و این گفتمان‌ها ادامه دارند.»

از سویی هم در پیش‌نویس‌های نخست و سوم بودجه دیده می‌شود که از میان بیش از شصت واحد بودجه‌یی، بست‌های کارمندان کم درآمد وزارت‌های عدلیه، امور داخله، صحت، مالیه، معادن، فواید عامه و ترانسپورت تنقیص شده‌اند.

درمیان این واحدهای بودجه‌یی شماری از نهادهایی که فعالیت‌های چشم‌گیر ندارند و یا نهادهای موازی گفته می‌شوند، اصلأ در روند تنقیص شامل نشده‌اند.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بیست ویک میلیارد افزایش یافته‌است درحالی‌که این بیست ویک هزار تشکیل کاهش می‌یافت باید تا پنج میلیارد کاهش می‌یافت.»

در پیش‌نویس سوم بودجه، تشکیل دولت بیش ازهشت صد و ۸۲هزاربست بوده‌است که در آن از موضوع تنقیص هفده هزار کارمند دولتی چیزی نیامده‌است.

اما فریدالله نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه در این باره چنین می‌گوید: «در تشکیل ادارات کاهش و یا افزایش بر سقف بودجه تاثیر ندارد؛ زیرا وزارت مالیه برای ادارات حقوق کارمندان مقررشده می‌دهد نه بربنیاد تشکیل منظورشده.»

در پیش‌نویس سوم بودجه، ۱۹۹میلیارد افغانی برای حقوق و امتیازهای نهادهای دولتی درنظر گرفته شده‌است که از این میان ۱۳۵میلیارد آن برای وزارت‌های امورداخله، دفاع و معارف تخصیص یافته‌اند.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر های بیشتر دیگر :

سیاسی

هیأت امارت اسلامی امروز به رهبری عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزرا، به روسیه رفته است تا در نشست مسکو که در باره‌ی افغانستان...

سیاسی

شماری از سیاسیون می‌گویند که ماموریت خلیلزاد برای صلح افغانستان ناکام بوده است و سبب خلق مشکلات زیاد شده است

بازرگانی

برق وارداتی ازبیکستان به 400 میگاوات افزایش یافتپس از حدود یک هفته قطع برق ازبیکستان به کشور، شرکت برشنا امروز در اعلامیه‌ای گفته است...